Dwa puchary na mistrzostwach!

Ministranci z naszej parafii brali udział w dniach 1 – 2 maja w X Mistrzostwach Polski Służby Liturgicznej Ołtarza, które miały miejsce w Elblągu. Rozgrywki odbywały się w 3 kategoriach: młodsi ministranci – szkoła podstawowa, starsi – gimnazjum i seniorzy – liceum i wyżej. Nasza drużyna reprezentowała Diecezję Warszawsko – Praską w kategorii gimnazjalistów (w zasadzie prawie wszyscy z 3 – ciej klasy), w której uczestniczyło 39 drużyn. Poziom rywalizacji był bardzo wysoki i niestety nie udało się zakwalifikować do finału A, ale w finale B, naszej drużynie poszło już całkiem dobrze i zdobyli puchar za zajęcie 3 miejsca. Jako jedyna drużyna w całym turnieju przyjechali do domu z dwoma pucharami! Drugi otrzymali w kategorii fair play. Gratulujemy!

(więcej…)

Triduum Paschalne AD 2015

Ponieważ dzieła odkupienia ludzi i doskonałego uwielbienia Boga Chrystus dokonał przez paschalne misterium swojej błogosławionej męki, przez które umierając zniweczył naszą śmierć i zmartwychwstając przywrócił nam życie, święte Triduum Męki i Zmartwychwstania Pańskiego jaśnieje jako szczyt roku liturgicznego. Takie znaczenie, jakie niedziela ma w tygodniu, uroczystość Wielkanocy ma w roku liturgicznym. Paschalne Triduum Męki i Zmartwychwstania Pańskiego  rozpoczyna się od wieczornej Mszy Wieczerzy Pańskiej, ma swoje centrum w Wigilii Paschalnej i kończy się Nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania. (z Kalendarza liturgicznego diecezji warszawsko – praskiej)

(więcej…)

Rekolekcje Wielkopostne 15 – 22 marca 2015

Żeby jakieś wydarzenie dobrze przeżyć trzeba się do niego dobrze przygotować. Najważniejszą uroczystością dla Kościoła i chrześcijanina są Święta Paschalne. Jak się do nich przygotowuję? Doskonałą okazją ku temu są rekolekcje parafialne. To czas spotkania ze Słowem Bożym i nauczaniem Kościoła, intensywniejszej modlitwy, szczerego rachunku sumienia. To czas służący naszemu nawróceniu, przemianie, bo przecież dobrze przeżyte rekolekcje owocują łaską pojednania z Panem Bogiem. Chodzi o to, żeby być z Nim w Komunii teraz, w tej chwili, a nie dzień przed Wielkanocą. Zapraszamy do udziału w naszych rekolekcjach parafialnych, które odbędą się w dniach od 15 do 18 marca włącznie. Poprowadzi je ks. Dionizy Mróz, salezjanin, który na co dzień zajmuje się pracą duszpasterską wśród rodzin.

(więcej…)

Post za parafię

Z inicjatywy wspólnoty Domowego Kościoła w pierwszą Niedzielę Adwentu rozpoczęła się w naszej parafii akcja polegająca na podjęciu w okresie Adwentu jednego dnia ścisłego postu w intencji Kościoła – wspólnoty wiernych jak i kościoła – wznoszonego budynku. Po każdej mszy św. przedstawiciele Domowego Kościoła rozdawali przed kaplicą deklaracje przystąpienia do tego postu. Chodzi o to, żeby każdego dnia Adwentu znalazł się ktoś, kto podejmie całodobowy post. Chętnych nie brakowało. Praktycznie już po mszy św. o godz. 10.30 był już komplet! Cieszy niezmiernie tego rodzaju inicjatywa jak i piękny odzew.

Deklaracje przystąpienia do postu zostaną złożone jako dar dla Narodzonego Zbawcy w żłóbku betlejemskim.

Rekolekcje adwentowe

Adwent jest krótkim okresem liturgicznym, stąd trzeba się dobrze postarać, żeby znaleźć czas na przygotowanie drogi Panu, jak wołał prorok Izajasz. Szansą na dobre przygotowanie na przyjście Zbawiciela są parafialne rekolekcje. Zapraszamy na nie w dniach od 7 do 9 grudnia włącznie. Rekolekcje adwentowe poprowadzi w tym roku Ks. Józef Kałęcki, proboszcz parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Nieustającej Pomocy w Duczkach koło Wołomina.

(więcej…)