Wizytacja kanoniczna parafii

W piątek 12 maja przeżywaliśmy jako parafia wizytację kanoniczną. Dokonał jej Pasterz diecezji, JE Ks. Abp Henryk Hoser SAC. Ksiądz Arcybiskup przybył do nas o godz. 10.00 i po obejrzeniu wnętrza budującego kościoła udał się ze swoim sekretarzem, ks. Markiem i z Ks. Proboszczem w odwiedziny do znajdujących się na terenie naszej parafii licznych domów zakonnych i formacyjnych. W sumie były to odwiedziny w sześciu miejscach! Dopiero blisko godz. 16.30 Ksiądz Arcybiskup znalazł się na plebanii, gdzie najpierw przeprowadził rozmowy z Ks. Wikariuszem i Ks. Proboszczem, a później podpisał w kancelarii parafialnej księgi. O godz. 18.00 rozpoczęła się uroczysta msza św. Najpierw Ksiądz Arcybiskup został powitany liturgicznie przez Ks. Proboszcza w drzwiach kościoła, a potem przez przedstawicieli parafian. Ks. Proboszcz złożył krótkie sprawozdanie ze stanu duchowego i materialnego parafii i rozpoczęła się msza św. (więcej…)

Ministranci na mistrzostwach

W dniach 1 i 2 maja w Częstochowie odbyły się Mistrzostwa Polski Służby Liturgicznej Ołtarza w halowej piłce nożnej. Dzięki czujności, zmysłowi organizacji i zaangażowaniu naszego ceremoniarza Kacpra nasi ministranci brali w nich udział już dwa razy. Raz było to w kategorii gimnazjalistów, a raz w kategorii open. Tym razem do Częstochowy pojechali najmłodsi ministranci ze szkoły podstawowej. Nie brali co prawda udziału w diecezjalnej Lidze ministrantów, ani tym bardziej nie wygrali jej, co by ich kwalifikowało do reprezentowania naszej diecezji, ale Kacper trzymający rękę na pulsie (czujność!), wypatrzył jaką inną furtkę, która umożliwiła naszym ministrantom grę w mistrzostwach. (więcej…)

Adwent, roraty, rekolekcje …

Adwent, który jest radosnym oczekiwaniem na przyjście Pana. Do 16 grudnia będziemy zgłębiać tajemnicę powtórnego przyjścia Chrystusa przy końcu czasów. Kolejne dni mają służyć naszemu bezpośredniemu przygotowaniu do świąt Narodzenia Pańskiego. Ten czas warto dobrze wykorzystać dla odkrycia w sobie apostolskiego powołania. Ze szczególną uwagą wpatrujmy się w Maryję, która jest najpiękniejszym wzorem adwentowego niesienia dobrej nowiny o przyjściu Odkupiciela. Wpatrujmy się w Maryję podążającą do swej krewnej Elżbiety i starajmy się naśladować Jej bezgraniczne zawierzenie oraz oddanie Panu Bogu i ludziom. (więcej…)

Chór parafialny

W niedzielę 6 listopada na mszy św. o godz. 9.00 zadebiutował nasz chór parafialny. Od razu zaczęło się od ambitnego repertuaru – jedną z zaśpiewanych pieśni było Ave Verum Mozarta. Debiut wypadł znakomicie! Zapewne ku wielkiej satysfakcji przejętych członków chóru jak i ukontentowaniu pięknym śpiewem wiernych.  Inicjatorką powstania chóru jest jedna z naszych parafianek, której udało się namówić do śpiewania w nim kilkanaście osób. Pierwsze próby miały miejsce w czerwcu tego roku, tuż przed wakacjami, a po wakacjach próby ruszyły pełną parą. Opieki nad chórem i prowadzenia podjął się Pan Marek, organista. Próby odbywają się w soboty o godz. 9.00 w kaplicy. Pan Marek i członkowie chóru zapraszają chętnych, którzy chcieliby włączyć się do chwalenia Pana Boga śpiewem na liturgii do dołączenia do chóru. Wystarczy przyjść na próbę chóru, albo w każdym dowolnym czasie zgłosić się do organisty, Pana Marka.         (więcej…)

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana będzie miał miejsce 19 listopada 2016 r. w Krakowie-Łagiewnikach. Dzień później, w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, będzie można go dokonać we wszystkich kościołach w Polsce. To zwieńczenie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia oraz Jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski. Jubileuszowy Akt jest nade wszystko aktem wiary, który potwierdza wybór Chrystusa i obliguje nas do życia na miarę zawartego z Nim przymierza – podkreślili biskupi w liście pasterskim zachęcającym do przygotowania duchowego do tego wydarzenia.  Przyjęcie panowania Jezusa, uznanie Go swym Panem, ma znaczenie zbawcze. Jest pragnieniem serc Polaków rozumiejących, że od największych zagrożeń doczesnych nieskończenie groźniejsza jest utrata zbawienia. Współcześnie zagraża ona coraz większej liczbie ludzi na skutek odrzucenia prawdy – na skutek odrzucenia Chrystusa, który jest Prawdą i na skutek odrzucenia Jego prawa miłości. Stąd pragnienie, aby powszechnej w świecie detronizacji Chrystusa Polska przeciwstawiła Jego intronizację.

(więcej…)

Światowe Dni Młodzieży w parafii

W dniach od 21 do 25 lipca gościliśmy w parafii pielgrzymów z Palestyny uczestniczących w Światowych Dniach Młodzieży w diecezji warszawsko – praskiej. Grupa liczyła 50 osób, po połowie z każdej płci. Wśród nich było 2 kleryków z seminarium w Betlejem i jeden brat zakonny ze Zgromadzenia Braci Szkolnych. Pochodzili głównie z Jerozolimy, Ramallah (faktyczna stolica Palestyny), Betlejem i innych mniejszych miejscowości w okolicy Jerozolimy, z zachodniego brzegu Jordanu. Wiek pielgrzymów oscylował głównie w granicach 20 – 30 lat, chociaż byli też starsi. Pielgrzymów przyjęły rodziny z naszej parafii (ponad 20), którym należą się wyrazy szczególnego uznania za okazaną gościnność. Nasi goście wypowiadali się w samych superlatywach o swoich gospodarzach i z ogromną wdzięcznością za okazaną im życzliwość! Organizacją pobytu naszych gości z Patriarchatu Jerozolimskiego zajmowała się kilkuosobowa grupa wolontariuszy, którzy nie szczędzili swojego czasu i z ogromnym zaangażowaniem i sercem opiekowali się naszymi gośćmi.

(więcej…)