Nadzwyczajny Rok Święty Miłosierdzia

Nadzwyczajny Rok Święty jest darem łaski. Będzie to rok, w którym mamy wzrastać w przekonaniu o miłosierdziu i przedkładać je nad sąd, a w każdym przypadku, sąd Boży będzie zawsze odbywał się w świetle Jego miłosierdzia” – mówił Franciszek podczas Mszy św. inaugurującej Jubileuszowy Rok Miłosierdzia, 8 grudnia 2015 roku, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Kulminacyjnym punktem liturgii papieskiej było otwarcie Drzwi Świętych w Bazylice Watykańskiej. Od XV w. gest ten jest nierozłącznie związany z inauguracją Roku Świętego. „Otwierają się przed nami Drzwi Święte; to sam Chrystus, który poprzez tajemnicę Kościoła wprowadza nas w tajemnicę Bożej miłości, która pociesza; miłości bez miary, która obejmuje całą ludzkość” – mówił diakon, wyjaśniając znaczenie tego gestu. Pod adresem http://diecezja.waw.pl/4459 możemy znaleźć Dekret naszego Abp Henryka Hosera SAC o łaskach Jubileuszu Miłosierdzia w Nadzwyczajnym Roku Świętym, listę kościołów stacyjnych Roku Świętego w naszej diecezji, w których można uzyskać odpust oraz oficjalną modlitwę na Jubileuszowy Rok Miłosierdzia 2015/1016.

Przygotowanie do Jubileuszu 1050 – lecia Chrztu Polski

W Wigilię Paschalną 966 roku władca Polan, Mieszko I, przyjął sakrament chrztu świętego. Nie ma pewności co miejsca, gdzie odbyło się to wydarzenie . Jan Długosz pisał o Gnieźnie, potem pojawił się także Poznań. Możemy przyjąć, że chrzest Mieszka miał miejsce na Ostrowie Lednickim (dzisiaj miejsce corocznych spotkań młodzieży, wielka brama w kształcie ryby, ośrodek duszpasterski). Sama nazwa „Chrzest Polski” ma znaczenie symboliczne. Mieszko zapewne przyjął chrzest ze swoim dworem, a od tego czasu rozpoczęła się chrystianizacja Polski. W pierwszą Niedzielę Adwentu 29 listopada rozpoczęliśmy w Kościele polskim duchowe przygotowanie do obchodów 1050 – lecia tego wielkiego wydarzenia. Wielkiego nie tylko w wymiarze religijnym ale mającego też fundamentalne znaczenie dla istnienia naszego narodu na arenie międzynarodowej w wymiarze politycznym i społecznym.  Główne obchody Rocznicy Chrztu Polski odbędą się w Gnieźnie i Poznaniu w dniach od 14 do 16 kwietnia 2016 roku. Oby ten czas przygotowania sprzyjał naszej refleksji nad osobistym chrztem, i jego znaczeniem w życiu każdego z nas z osobna.

Za Papieżem na rowerze

Gimnazjum Wyspa JP2 zorganizowało w sobotę 17 października IX Rajd „Za Papieżem na rowerze”. Tematem tegorocznego rajdu były spotkania Papieża Jana Pawła II z młodzieżą podczas Światowych Dni Młodzieży. Poszczególne stacje rajdu miały miejsce w parafiach Targówka. W naszej parafii wypadła stacja przypominająca spotkanie młodzieży z całego świata, które odbyło się w 2000, Jubileuszowym Roku, w Rzymie. Uczestnicy rajdu otrzymali nalepki z logo Światowych Dni Młodzieży i karteczki z cytatami z papieskiego nauczania z tego dnia (podobne „pakiety” rowerzyści otrzymywali przy pozostałych stacjach). (więcej…)

Kino z Krzyżykiem

Kino z krzyzykiem

 

Warto wybrać się na ciekawy film w ramach cyklu projekcji i dyskusji „Kino z Krzyżykiem” w kinie Praha. „To propozycja dla tych, którzy we współczesnym świecie poszukują Boga, kochają kino i tak jak my, chcą o nim rozmawiać” – piszą organizatorzy, czyli Radio Warszawa, Radio WnetGość Niedzielny. Po projekcji filmowej odbywają się dyskusje, które prowadzą: O. Marek Kotyński i Paweł Kęska. Specjalny patronat nad cyklem „Kino z Krzyżykiem” objęli Abp Henryk Hoser i Kardynał Kazimierz Nycz. Więcej informacji na temat cyklu i program można znaleźć na: http://diecezja.waw.pl/4353, jak również na stronie kina Praha.

Nasi na Kopcu Powstania Warszawskiego

W sobotę 3 października Ks. Adam zorganizował rajd rowerowy na Kopiec Powstania Warszawskiego. Jest to sztuczne wzniesienie znajdujące się na Czerniakowie. Na szczycie Kopca zainstalowany jest kilkumetrowej wysokości symbol Polski Walczącej. Po obu stronach monumentu znajdują się kamienne tablice poświęcone żołnierzom AK poległym w powstaniu i pomordowanym mieszkańcom Warszawy w latach 1939 – 1945. Rajd był związany z 71. rocznicą upadku powstania. Uczestnicy rajdu w liczbie kilkunastu osób, w tym także dzieci, wyruszyli sprzed kaplicy tuż po godzinie dziesiątej. Zapraszamy do zapoznania się z krótką relacją jednej z uczestniczek rajdu (poniżej).

(więcej…)