Duszpasterze

 

 

19575379_1341283392635064_8568630998423240798_o

 

Proboszcz – ks. Paweł Rogowski. Urodzony 2.12.1969 r. w Warszawie. Pochodzi z Parafii p.w. Imienia NMP w Warszawie – Międzylesiu. Ukończył studia w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk Ks. Biskupa Kazimierza Romaniuka, dnia 21 maja 1994 r.

Pracował jako wikariusz w parafiach: w Jabłonnie, św. Marii Magdaleny w Warszawie, Wielgolesie, Nowym Dworze Maz., św. Jakuba w Warszawie, Karczewie i Miłosierdzia Bożego w Warszawie.

Pracował także jako kapelan domu Sióstr Felicjanek oraz kapelan szpitali w Otwocku i Nowym Dworze Mazowieckim.

Od października 2016 r. jest Diecezjalnym Duszpasterzem Trzeźwości.

Od 1 lipca 2017 r. proboszczem parafii św. Barnaby Apostoła.

 

Ks. Adam Kurowski

Wikariusz – ks. Adam Kurowski. Urodzony w 1968 r. Pochodzi z parafii Św. Antoniego z Padwy w Mińsku Mazowieckim. Ukończył studia w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Święcenia kapłańskie otrzymał 22 maja 1993 z rąk JE Ks. Bp Kazimierza Romaniuka. W 2010 r. obronił magisterium z teologii pastoralnej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wikariusz w parafiach: MB Królowej Polski w Warszawie-Aninie (30.06.1993 – 28.06.1996), NMP Matki Pięknej Miłości w Warszawie (28.06.1996 – 01.08.1998), Św. Wincentego à Paulo w Warszawie (01.08.1998 – 01.07.1999), MB Częstochowskiej w Józefowie, (01.07.1999 – 30.06.2001), Przemienienia Pańskiego w Tłuszczu (30.06.2001– 01.07.2006), MB Anielskiej w Warszawie-Radości (01.07.2006 – 29.08.2010), MB Królowej Polski w Warszawie-Aninie (29.08.2010 – 26.08.2015), Św. Barnaby Apostoła w Warszawie (od 26.08.2015).

Członek Rady Kapłańskiej w 29.09.2005 –15.06.2009

 

Ks. Antoni Maguza

 

ks. Antoni Maguza SAC (pallotyn). ur. 07.04.1953 r. w Mińsku Mazowieckim. Ukończył studia w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Pallotynów w Ołtarzewie. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk JE ks. kardynała Franciszka Macharskiego 02.05.1981. W zgromadzeniu pełnił funkcje wikariusza, proboszcza, rektora, administratora diecezjalnego. Mieszka w domu zakonnym przy ul. Pszczyńskiej. Od 1999 r. służy pomocą duszpasterską w parafii św. Barnaby Apostoła.