Sakramenty

bw0211. Chrzest dziecka zasadniczo powinien się odbyć w kościele parafialnym rodziców dziecka, w miejscu ich zamieszkania.
2. Chrzest udzielany jest w drugą i czwartą niedzielę miesiąca, w Święto Bożego Narodzenia i Wielkanoc na Mszy św. o godz. 12.00.
3. Rodzice dziecka zgłaszają się do kancelarii parafialnej w ciągu dwóch tygodni przed planowanym terminem, aby spisać akt chrztu (nie ma potrzeby wcześniejszej rezerwacji). Potrzebne są następujące dokumenty:
–  Akt urodzenia dziecka
– Zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych, że mogą pełnić funkcję chrzestnych oraz ich dane ( wiek, adres zamieszkania )
4. Chrzestnym może być osoba spełniająca następujące warunki: katolik, ukończone 16 lat, była u bierzmowania, jeśli zamężna lub żonaty, to żyjący w sakramentalnym związku, prowadząca życie zgodne z wiarą, przestępująca do sakramentów (Msza św., systematyczna spowiedź).
5. Rodzice i chrzestni mają obowiązek udziału w katechezie chrzcielnej: w piątek przed niedzielą chrztu oraz 23 grudnia i w środę przed Wielkanocą o godz. 19.30 w kancelarii parafialnej.

Bierzmowanie

W całej naszej warszawsko – praskiej diecezji został ujednolicony program przygotowania do bierzmowania. Przygotowanie odbywa się w parafiach w dwuletnim cyklu. Rozpoczyna się w trzeciej klasie gimnazjum. Uczniowie tej klasy zgłaszają się do swojej parafii i zapisują na przygotowanie do bierzmowania we wrześniu, po wcześniejszym ogłoszeniu o zapisach.

bw033

Dzieci z naszej parafii, choć uczęszczające do szkół poza parafią przystępują do swojej pierwszej komunii św. we własnej parafii. Na początku września rodzice zapisują swojej dzieci  do przygotowania do pierwszej komunii św. podczas pierwszego spotkania. Przy zapisie dziecka należy dostarczyć  metrykę chrztu dziecka.

bw001

Chorych z posługą sakramentalną odwiedzamy w pierwsze piątki miesiąca. Wystarczy, żeby ktoś z rodziny zgłosił chorego do księdza.  W sytuacjach szczególnych odwiedzamy chorych w każdym innym czasie.

W domu chorego należy przygotować stół przykryty białym obrusem, na nim krzyż i dwie świece.

bw003

1. Ślub odbywa się z zasady w parafii narzeczonej lub narzeczonego.  W uzasadnionych przypadkach można zawrzeć Sakrament Małżeństwa w innym kościele parafialnym po uzyskaniu od swego proboszcza tzw. licencji.

2. Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej trzy miesiące przed ślubem ( oczywiście dużo wcześniej można już ustalić termin ślubu ) w celu spisania  protokołu przedślubnego i wygłoszenia zapowiedzi.

3. Dokumenty jakie należy dostarczyć do spisania protokołu:

Aktualne metryki chrztu ( z datą nie starszą niż 3 miesiące przed ślubem ) z adnotacją, że potrzebne są do ślubu.

Zaświadczenie z USC o „ braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa „.

Świadectwo ukończenia Kursu przedmałżeńskiego (lub będącego w trakcie) i odbycia trzech spotkań w poradni rodzinnej.

4. W tygodniu zawarcia Sakramentu Małżeństwa narzeczeni zgłaszają się aby spisać akt małżeństwa. Przynoszą ze sobą: zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach, zaświadczenie o odbytej pierwszej spowiedzi  przedślubnej (po zgłoszeniu na zapowiedzi) oraz dane osobowe świadków: imię (imiona), nazwisko, wiek i adres.

Msza św. jest „źródłem i szczytem” całego kultu Bożego, najdoskonalszym sposobem spotkania, zjednoczenia z Bogiem danym nam na ziemi i najpełniejszą modlitwą.  Msza św. jest ofiarą jaką składamy Bogu Ojcu razem z Chrystusem, przez Chrystusa i w Chrystusie. Sprawujemy ją w różnych intencjach, które chcielibyśmy polecić Bogu, np. w rocznice ślubu, urodzin, prosząc i dziękując  Panu Bogu za drowie, opiekę i błogosławieństwo. Intencje Mszy św. ofiarujemy także często za zmarłych, którym potrzebna jest nasza modlitwa.

Msze św. można zamawiać po każdej Mszy św. w zakrystii lub w godzinach urzędowania w kancelarii parafialnej.Można także zamawiać tzw. Msze św. gregoriańskie.