Lektorzy i ministranci

Lektorzy i ministranci (30 osób) . Opiekun ministrantów: ks. Adam Kurowski. Spotkania ministrantów odbywają się w soboty. O godz. 10.00 spotykają się kandydaci na ministrantów i młodsi ministranci, o godz. 11.00 starsi ministranci i lektorzy.