Wspólnoty

Kółka Żywego Różańca

W naszej parafii funkcjonują trzy Kółka Żywego Różańca. Opiekuje się nimi Ks. Antoni Maguza SAC. W każdą pierwszą niedzielę miesiąca Eucharystia o godz. 12.00 sprawowana jest w intencji Kółek Żywego Różańca. Bezpośrednio po Mszy św. jest wymiana tajemnic i konferencja duchowa.

Róże różańcowe

Róże różańcowe rodziców modlących się za swoje dzieci. Powstałe trzy róże są owocem nawiedzenia parafii przez figurę Matki Bożej Loretańskiej, w ramach diecezjalnej peregrynacji, w dniach 31.10 i 1.11.2013 r. Róże mają swoich patronów: św. Ritę, św. Józefa i św. Franciszka.

Parafialna Rada Duszpasterska

W Uroczystość Opustu św. Barnaby Apostoła 11 czerwca 2012 r. JE Ks. Bp Marek Solarczyk przyjął przyrzeczenia od członków nowowybranej PRD. Należy do niej 18 osób. Wspomaga Ks.Proboszcza w różnych działaniach w parafii. Przede wszystkim organizuje parafialne festyny służące integracji wspólnoty parafialnej i pozyskiwaniu funduszy na budowę kościoła.

Kościół Domowy

„Dorosła” gałąź Ruchu Światło – Życie. Pod koniec marca 2010 r odbyło się pierwsze, założycielskie spotkanie . Powstał pierwszy krąg. Obecnie w parafii działają 4 kręgi Domowego Kościoła, w których formuje się 20 małżeństw.

Wspólnota SŁOWO ŻYCIA, dla dorosłych

Wspólnota ewangelizacyjno – formacyjna o Nas Alpha Wspólnota powstała jako owoc przeżycia rekolekcji wielkopostnych, prowadzonych przez ks. Tomasza Zaczkiewicza i obecną wraz z nim grupę ewangelizacyjną. Pierwsze spotkanie odbyło się wkrótce po rekolekcjach, dnia 21.03.2010 roku.  Na pierwszym spotkaniu obecnych było kilkanaście osób. Jednak z czasem na stałe zostało 6 członków wspólnoty. W ciągu kilku miesięcy narodziło się powołanie kapłańskie we wspólnocie. Od kwietnia 2012 roku wspólnota […]

Lektorzy i ministranci

Lektorzy i ministranci (30 osób) . Opiekun ministrantów: ks. Adam Kurowski. Spotkania ministrantów odbywają się w soboty. O godz. 10.00 spotykają się kandydaci na ministrantów i młodsi ministranci, o godz. 11.00 starsi ministranci i lektorzy.  

Schola dziecięca

Schola dziecięca (ok. 30 osób). Scholę prowadzi organista p. Marek Podemski. Schola ma próby w soboty o godz. 10.30 w kaplicy.

Wspólnota Ruchu Światło - Życie

Wspólnota młodzieżowa Ruchu Światło – Życie.  Spotkania odbywają się w piątki o godz. 19.00 w salce przy plebanii. Opiekunem wspólnoty jest Ks. Proboszcz.

Spotkania dla kobiet

Plan najbliższych spotkań: 10.06 18.00 Biżuteria z modeliny na Stragan na Festyn Barnaby 17.06 18.00 Make up i sesja portretowa 12.06 10.00 Dyskusja  po przeczytaniu pierwszego rozdziału książki Marii Miduch „Kobiety, które kochał Bóg”