Kościół Domowy

„Dorosła” gałąź Ruchu Światło – Życie. Pod koniec marca 2010 r odbyło się pierwsze, założycielskie spotkanie . Powstał pierwszy krąg. Obecnie w parafii działają 4 kręgi Domowego Kościoła, w których formuje się 20 małżeństw.