Spotkania dla kobiet

Plan najbliższych spotkań:
10.06 18.00 Biżuteria z modeliny na Stragan na Festyn Barnaby
17.06 18.00 Make up i sesja portretowa
12.06 10.00 Dyskusja  po przeczytaniu pierwszego rozdziału książki Marii Miduch „Kobiety, które kochał Bóg”