Kółka Żywego Różańca

W naszej parafii funkcjonują trzy Kółka Żywego Różańca. Opiekuje się nimi Ks. Antoni Maguza SAC. W każdą pierwszą niedzielę miesiąca Eucharystia o godz. 12.00 sprawowana jest w intencji Kółek Żywego Różańca. Bezpośrednio po Mszy św. jest wymiana tajemnic i konferencja duchowa.