Parafialna Rada Duszpasterska

W Uroczystość Opustu św. Barnaby Apostoła 11 czerwca 2012 r. JE Ks. Bp Marek Solarczyk przyjął przyrzeczenia od członków nowowybranej PRD. Należy do niej 18 osób. Wspomaga Ks.Proboszcza w różnych działaniach w parafii. Przede wszystkim organizuje parafialne festyny służące integracji wspólnoty parafialnej i pozyskiwaniu funduszy na budowę kościoła.