Adwent, roraty, rekolekcje …

Adwent, który jest radosnym oczekiwaniem na przyjście Pana. Do 16 grudnia będziemy zgłębiać tajemnicę powtórnego przyjścia Chrystusa przy końcu czasów. Kolejne dni mają służyć naszemu bezpośredniemu przygotowaniu do świąt Narodzenia Pańskiego. Ten czas warto dobrze wykorzystać dla odkrycia w sobie apostolskiego powołania. Ze szczególną uwagą wpatrujmy się w Maryję, która jest najpiękniejszym wzorem adwentowego niesienia dobrej nowiny o przyjściu Odkupiciela. Wpatrujmy się w Maryję podążającą do swej krewnej Elżbiety i starajmy się naśladować Jej bezgraniczne zawierzenie oraz oddanie Panu Bogu i ludziom. (więcej…)

Chór parafialny

W niedzielę 6 listopada na mszy św. o godz. 9.00 zadebiutował nasz chór parafialny. Od razu zaczęło się od ambitnego repertuaru – jedną z zaśpiewanych pieśni było Ave Verum Mozarta. Debiut wypadł znakomicie! Zapewne ku wielkiej satysfakcji przejętych członków chóru jak i ukontentowaniu pięknym śpiewem wiernych.  Inicjatorką powstania chóru jest jedna z naszych parafianek, której udało się namówić do śpiewania w nim kilkanaście osób. Pierwsze próby miały miejsce w czerwcu tego roku, tuż przed wakacjami, a po wakacjach próby ruszyły pełną parą. Opieki nad chórem i prowadzenia podjął się Pan Marek, organista. Próby odbywają się w soboty o godz. 9.00 w kaplicy. Pan Marek i członkowie chóru zapraszają chętnych, którzy chcieliby włączyć się do chwalenia Pana Boga śpiewem na liturgii do dołączenia do chóru. Wystarczy przyjść na próbę chóru, albo w każdym dowolnym czasie zgłosić się do organisty, Pana Marka.         (więcej…)

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana będzie miał miejsce 19 listopada 2016 r. w Krakowie-Łagiewnikach. Dzień później, w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, będzie można go dokonać we wszystkich kościołach w Polsce. To zwieńczenie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia oraz Jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski. Jubileuszowy Akt jest nade wszystko aktem wiary, który potwierdza wybór Chrystusa i obliguje nas do życia na miarę zawartego z Nim przymierza – podkreślili biskupi w liście pasterskim zachęcającym do przygotowania duchowego do tego wydarzenia.  Przyjęcie panowania Jezusa, uznanie Go swym Panem, ma znaczenie zbawcze. Jest pragnieniem serc Polaków rozumiejących, że od największych zagrożeń doczesnych nieskończenie groźniejsza jest utrata zbawienia. Współcześnie zagraża ona coraz większej liczbie ludzi na skutek odrzucenia prawdy – na skutek odrzucenia Chrystusa, który jest Prawdą i na skutek odrzucenia Jego prawa miłości. Stąd pragnienie, aby powszechnej w świecie detronizacji Chrystusa Polska przeciwstawiła Jego intronizację.

(więcej…)

Światowe Dni Młodzieży w parafii

W dniach od 21 do 25 lipca gościliśmy w parafii pielgrzymów z Palestyny uczestniczących w Światowych Dniach Młodzieży w diecezji warszawsko – praskiej. Grupa liczyła 50 osób, po połowie z każdej płci. Wśród nich było 2 kleryków z seminarium w Betlejem i jeden brat zakonny ze Zgromadzenia Braci Szkolnych. Pochodzili głównie z Jerozolimy, Ramallah (faktyczna stolica Palestyny), Betlejem i innych mniejszych miejscowości w okolicy Jerozolimy, z zachodniego brzegu Jordanu. Wiek pielgrzymów oscylował głównie w granicach 20 – 30 lat, chociaż byli też starsi. Pielgrzymów przyjęły rodziny z naszej parafii (ponad 20), którym należą się wyrazy szczególnego uznania za okazaną gościnność. Nasi goście wypowiadali się w samych superlatywach o swoich gospodarzach i z ogromną wdzięcznością za okazaną im życzliwość! Organizacją pobytu naszych gości z Patriarchatu Jerozolimskiego zajmowała się kilkuosobowa grupa wolontariuszy, którzy nie szczędzili swojego czasu i z ogromnym zaangażowaniem i sercem opiekowali się naszymi gośćmi.

(więcej…)

Rodzinny festyn sportowy

Uroczystość odpustu parafialnego św. Barnaby Apostoła, 11 czerwca, to od kilku lat organizowany także w bliskości tego dnia festyn parafialny „U Barnaby na Zaciszu”. Tym razem było nieco inaczej bowiem „Rodzinny festyn sportowy”, zorganizował Urząd Dzielnicy Targówek w ramach realizacji projektu budżetu partycypacyjnego złożonego w ubiegłym roku przez naszych parafian. Impreza odbywała się jednocześnie w dwóch miejscach. Na terenie przykościelnym na scenie odbywały się występy dziecięcego teatrzyku, finalistów programu  „You can dance”, iluzjonisty i zespołu „Funky Tank”, a na terenie ogródków działkowych rozgrywały się zawody w biegach. Biegacze startowali w kategoriach dziecięcych, młodzieżowych i open. Wszyscy, którzy ukończyli bieg otrzymywali pamiątkowe medale, a najlepsi byli dekorowani na podium i nagradzani atrakcyjnymi upominkami.

(więcej…)

Dzień skupienia Domowego Kościoła – 14.05.2016

Udało się wreszcie doprowadzić do wspólnego wyjazdu, choć nie na cały weekend, ale jeden dzień, małżeństw ze wspólnoty Domowego Kościoła z  naszej parafii. I co jeszcze jest fantastyczne, pojechali prawie wszyscy! Czyli 15 małżeństw wraz z dziećmi, co w sumie dało ponad 70 osób! Jedynym, w miarę bliskim miejscem rekolekcyjnym, gdzie dało się zmieścić z taką grupę, był dom zakonny Ojców Kombonianów leżący na terenie parafii Jabłonna, choć należący administracyjnie do Warszawy. W programie jednodniowego spotkania znalazły się: konferencje (ks. dr Jacek Grzybowski i Grzegorz Konopiński), małżeńskie spotkania, modlitwa i oczywiście Eucharystia. Nie zabrakło też czasu rekreacji, wspólnej z liczną gromadą dzieci, którymi w czasie, gdy rodzice się modlili i słuchali konferencji opiekowała się diakonia wychowawcza.  Dzień skupienia zakończył się modlitwą do Ducha Świętego i ogniskiem – grillem. Głównymi organizatorami i inicjatorami tego dnia skupienia byli Marcin i Agnieszka Skłodowscy. Mamy nadzieję, że kolejny taki wyjazd uda się zaplanować już na cały weekend!