Schola dziecięca

Schola dziecięca (ok. 30 osób). Scholę prowadzi organista p. Marek Podemski. Schola ma próby w soboty o godz. 10.30 w kaplicy.