Przygotowanie do Jubileuszu 1050 – lecia Chrztu Polski

W Wigilię Paschalną 966 roku władca Polan, Mieszko I, przyjął sakrament chrztu świętego. Nie ma pewności co miejsca, gdzie odbyło się to wydarzenie . Jan Długosz pisał o Gnieźnie, potem pojawił się także Poznań. Możemy przyjąć, że chrzest Mieszka miał miejsce na Ostrowie Lednickim (dzisiaj miejsce corocznych spotkań młodzieży, wielka brama w kształcie ryby, ośrodek duszpasterski). Sama nazwa „Chrzest Polski” ma znaczenie symboliczne. Mieszko zapewne przyjął chrzest ze swoim dworem, a od tego czasu rozpoczęła się chrystianizacja Polski. W pierwszą Niedzielę Adwentu 29 listopada rozpoczęliśmy w Kościele polskim duchowe przygotowanie do obchodów 1050 – lecia tego wielkiego wydarzenia. Wielkiego nie tylko w wymiarze religijnym ale mającego też fundamentalne znaczenie dla istnienia naszego narodu na arenie międzynarodowej w wymiarze politycznym i społecznym.  Główne obchody Rocznicy Chrztu Polski odbędą się w Gnieźnie i Poznaniu w dniach od 14 do 16 kwietnia 2016 roku. Oby ten czas przygotowania sprzyjał naszej refleksji nad osobistym chrztem, i jego znaczeniem w życiu każdego z nas z osobna.