Nadzwyczajny Rok Święty Miłosierdzia

Nadzwyczajny Rok Święty jest darem łaski. Będzie to rok, w którym mamy wzrastać w przekonaniu o miłosierdziu i przedkładać je nad sąd, a w każdym przypadku, sąd Boży będzie zawsze odbywał się w świetle Jego miłosierdzia” – mówił Franciszek podczas Mszy św. inaugurującej Jubileuszowy Rok Miłosierdzia, 8 grudnia 2015 roku, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Kulminacyjnym punktem liturgii papieskiej było otwarcie Drzwi Świętych w Bazylice Watykańskiej. Od XV w. gest ten jest nierozłącznie związany z inauguracją Roku Świętego. „Otwierają się przed nami Drzwi Święte; to sam Chrystus, który poprzez tajemnicę Kościoła wprowadza nas w tajemnicę Bożej miłości, która pociesza; miłości bez miary, która obejmuje całą ludzkość” – mówił diakon, wyjaśniając znaczenie tego gestu. Pod adresem http://diecezja.waw.pl/4459 możemy znaleźć Dekret naszego Abp Henryka Hosera SAC o łaskach Jubileuszu Miłosierdzia w Nadzwyczajnym Roku Świętym, listę kościołów stacyjnych Roku Świętego w naszej diecezji, w których można uzyskać odpust oraz oficjalną modlitwę na Jubileuszowy Rok Miłosierdzia 2015/1016.