Wielkanoc 2018

Wspaniały blask Króla zwyciężył ciemności!

Kochani Parafianie, Drodzy Goście!

Niech Zmartwychwstały Chrystus napełni Wasze serca i Wasze rodziny wiarą, pokojem, radością, nadzieją i miłością. Niech da Wam siły do pokonywania codziennych trudności!

ks. Paweł Rogowski – proboszcz

/komentarz liturgiczny/:

Wigilią Paschalną w Wielką Noc (w tym roku z 31 marca na 1 kwietnia) rozpoczęliśmy obchód Niedzieli Wielkanocy Zmartwychwstania Pańskiego i ostatni dzień Triduum Paschalnego.

Równolegle rozpoczęliśmy w Wielką Noc 8-dniową Oktawę Wielkanocy (którą mamy obchodzić jak uroczystości i m. in. z tego też powodu w piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość; oktawa potrwa do II Niedzieli Wielkanocy włącznie).

Przez kolejne 50 dni, do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego, czyli w trakcie Okresu Wielkanocy towarzyszyć nam będą: biały, świąteczny i radosny kolor liturgiczny, płonący przy ambonie i ołtarzu Paschał — znak Zmartwychwstałego oraz symbole jego zwycięstwa nad śmiercią i pachalnej ofiary: figura Zmartwychwstałego Chrytusa oraz czerwona stuła na krzyżu.