Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana będzie miał miejsce 19 listopada 2016 r. w Krakowie-Łagiewnikach. Dzień później, w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, będzie można go dokonać we wszystkich kościołach w Polsce. To zwieńczenie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia oraz Jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski. Jubileuszowy Akt jest nade wszystko aktem wiary, który potwierdza wybór Chrystusa i obliguje nas do życia na miarę zawartego z Nim przymierza – podkreślili biskupi w liście pasterskim zachęcającym do przygotowania duchowego do tego wydarzenia.  Przyjęcie panowania Jezusa, uznanie Go swym Panem, ma znaczenie zbawcze. Jest pragnieniem serc Polaków rozumiejących, że od największych zagrożeń doczesnych nieskończenie groźniejsza jest utrata zbawienia. Współcześnie zagraża ona coraz większej liczbie ludzi na skutek odrzucenia prawdy – na skutek odrzucenia Chrystusa, który jest Prawdą i na skutek odrzucenia Jego prawa miłości. Stąd pragnienie, aby powszechnej w świecie detronizacji Chrystusa Polska przeciwstawiła Jego intronizację.

Więcej na ten temat: http://diecezja.waw.pl/5070 ; a także: http://episkopat.pl/19-xi-jubileuszowy-akt-przyjecia-jezusa-za-krola-i-pana/

Na podanych powyżej stronach znajdziemy także teksty Nowenny przygotowującej do tego Jubileuszowego Aktu. W naszym kościele w niedzielę 20 listopada na każdej mszy św. dokonamy aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Każda rodzina otrzyma tekst Aktu do odmawiania w domu.