Zachęcamy do zamawiania wypominek za naszych bliskich zmarłych w wersji online, wypełniając poniższy formularz:

https://forms.gle/eM7zQg8iKf5XRHFHA

„Bóg przyjmuje łaskawiej i częściej wysłuchuje modlitw za zmarłych niż tych, które zanosimy za żyjących. Zmarli bowiem bardziej potrzebują tej pomocy, nie mogąc tak jak żywi, pomóc sobie samym i zasłużyć na to, ażeby Bóg ich wybawił”.

(św. Tomasz z Akwinu)

https://m.niedziela.pl/artykul/59928//Wypominki-Po-co-modlic-sie-za-zmarlych