Wizytacja kanoniczna parafii

W piątek 12 maja przeżywaliśmy jako parafia wizytację kanoniczną. Dokonał jej Pasterz diecezji, JE Ks. Abp Henryk Hoser SAC. Ksiądz Arcybiskup przybył do nas o godz. 10.00 i po obejrzeniu wnętrza budującego kościoła udał się ze swoim sekretarzem, ks. Markiem i z Ks. Proboszczem w odwiedziny do znajdujących się na terenie naszej parafii licznych domów zakonnych i formacyjnych. W sumie były to odwiedziny w sześciu miejscach! Dopiero blisko godz. 16.30 Ksiądz Arcybiskup znalazł się na plebanii, gdzie najpierw przeprowadził rozmowy z Ks. Wikariuszem i Ks. Proboszczem, a później podpisał w kancelarii parafialnej księgi. O godz. 18.00 rozpoczęła się uroczysta msza św. Najpierw Ksiądz Arcybiskup został powitany liturgicznie przez Ks. Proboszcza w drzwiach kościoła, a potem przez przedstawicieli parafian. Ks. Proboszcz złożył krótkie sprawozdanie ze stanu duchowego i materialnego parafii i rozpoczęła się msza św.    Wraz z Księdzem Arcybiskupem mszę św. koncelebrował bp Victor Rene Rodriguez Gomez z Meksyku, który przebywał chwilowo w gościnie u księży pallotynów. W koncelebrze byli także: ks. Michał Łobaza SAC, rektor Pallotynów z ul. Pszczyńskiej, ks. dr Kazimierz Szymczycha SVD, sekretarz Komisji Episkopatu Polski ds. misji i towarzyszący biskupowi Victorowi ks. Bartek SAC. We mszy uczestniczyło też wielu księży z dekanatu praskiego z Dziekanem i Wicedziekanem na czele i sąsiednich parafii w Ząbkach. Była także nieliczna garstka wiernych, głównie w osobach 21 kandydatów do Bierzmowania, ich świadków i rodzin. W czasie mszy św. Ksiądz Arcybiskup udzielił grupie młodzieży sakramentu Bierzmowania.