Przyjmijmy pielgrzymów podczas Światowych Dni Młodzieży w 2016 r.

Po mszy św. przed kaplicą, przy stoliku, wolontariusze przyjmują zgłoszenia od osób, które w przyszłym roku, w dniach od 20 do 25 lipca będą mogły przyjąć u siebie w domu dwie, lub więcej osób z młodzieży, która przyjedzie na Światowe Dni Młodzieży do Krakowa.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem florianska3.pl