Letni obóz „Postcresima”

Od wiosny tego roku trwa w naszej parafii, obok kursu tradycyjnego, kurs przygotowania do bierzmowania oparty na modelu wypracowanym w rzymskiej parafii NMP Najświętszego Sakramentu i Świętych Męczenników Kanadyjskich. Postcresima – tak po włosku brzmi nazwa tego kursu – polega na co piątkowych spotkaniach w kilkuosobowych grupach, prowadzonych przez wybrane małżeństwa w ich domach. Raz w miesiącu wszyscy spotykają się kościele na Liturgii Słowa, mogąc także skorzystać z sakramentu pokuty.

Bardzo ważnym elementem tego kursu jest pięciodniowy obóz wakacyjny. W ostatnie wakacje, mimo krótkiego czasu od rozpoczęcia kursu i kruchości organizacyjnej, udało nam się taki obóz zorganizować.

Wzięło w nim udział ok. 50 młodych uczestników  kursu, w większości z naszej parafii. Opiekunami i prowadzącymi obóz były małżeństwa zaangażowane w kurs oraz ks. proboszcz. Naszą bazą stał się pięknie położony w Górach Świętokrzyskich hotel Ameliówka. Obóz miał charakter przede wszystkim formacyjny, ale było też dużo czasu na poznawanie się, wspólne gry, zabawy i sportową rywalizację. Świadectwa młodzieży, dawane na koniec obozu, pokazały jak ważny i owocny był to czas.

Jako organizatorzy jesteśmy bardzo wdzięczni Panu Bogu za ten wyjazd, za to, że objawił swoją miłość, pozwolił się spotkać tylu młodym ludziom, a także i nam…

Zapraszamy do małej galerii zdjęć.

ks. Paweł Rogowski — proboszcz