KATECHEZY DROGI NEOKATECHUMENALNEJ

Serdecznie zapraszamy młodzież i dorosłych w poniedziałek 28.09 na KATECHEZY DROGI NEOKATECHUMENALNEJ.
Katechezy są możliwością odkrywania darmowej miłości Boga, który jako odpowiedź na wszystkie nasze cierpienia, posyła Swojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Przyjdź, jeżeli:
– czujesz się samotny i niezrozumiany,
– gorszysz się własnymi grzechami
– Twoja wiara nie daje Ci odpowiedzi na to, co dzieje się w Twoim życiu
– nie rozumiesz swojego cierpienia
– chcesz odkryć bogactwo Twojego chrztu
– chcesz bardziej wierzyć, ufać
– chcesz doświadczyć mocy Słowa Boga.

„Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”
Mt 11,28