2 Niedziela Wielkiego Postu – 12.03.2017

1. Dziękujemy bardzo za ofiary na budowę kościoła, jakie wpłynęły w ubiegłym tygodniu i te złożone dzisiaj na tacę przeznaczone na ten sam cel. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom!

2. Kościół na różne sposoby pragnie nam pomóc, abyśmy święty czas postu przeżyli z jak największym duchowym pożytkiem. Czyni to także przez organizowanie w tym czasie rekolekcji, czy specjalnych nabożeństw pokutnych. Przypominamy, że w naszym kościele w każdy piątek razem z Chrystusem i Jego bolejącą Matką przemierzamy Drogę krzyżową, a w niedziele rozpamiętujemy mękę Pana Jezusa podczas Gorzkich żali. Wszystkich parafian zachęcam do licznego udziału w tych nabożeństwach.

3. W przyszłą niedzielę rozpoczną się rekolekcje wielkopostne i potrwają do środy 22 marca włącznie. Rekolekcje poprowadzi ks. Edmund Modzelewski, salezjanin, proboszcz z Bazyliki Najświętszego Serca Jezusowego na ul. Kawęczyńskiej. Postarajmy się tak ułożyć sobie zajęcia, żeby koniecznie skorzystać z tego czasu łaski, jakim są rekolekcje wielkopostne.

4. Zapraszamy dzisiaj na kolejną katechezę o początku świata i człowieka pt. „Prawdy ukryte w opisie stworzenia świata i człowieka”. Swoją wiedzą na ten temat i osobistym doświadczeniem wiary podzieli się Pan Tomasz Cichocki, dyrektor Gimnazjum Wyspa JP2 oraz katecheta w szkołach na Targówku. Katechezy będą się odbywały w każdą niedzielę Wielkiego Postu, bezpośrednio po mszy św. o godz. 18.00. Tematy katechez :

1. Dlaczego powstał opis stworzenia świata – 5.03
2. Prawdy ukryte w opisie stworzenia świata – 12.03
3. Drugi opis – o stworzeniu człowieka – czyli jaki jest Bóg? 19.03
4. Etapy kuszenia szatana – 26.03
5. Człowiek przed i po grzechu – 2.04
6. Protoewangelia – 9.04

5. Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z pierwszego roku przygotowania odbędzie się w sobotę 18 marca o godz. 18.45.

6. Dzisiejsza niedziela nazywana jest niedzielą Ad Gentes. Naszymi modlitwami obejmujemy także głoszenie Ewangelii Chrystusowej na misjach i tych, którzy dobrą nowinę o zbawieniu niosą na krańce ziemi. Ofiarami zbieranymi do puszek wspieramy misjonarzy i wszelkie dzieła misyjne.

A02QUA

Zapoznaj się z czytaniami na niedzielę (kliknij obrazek)